Informacja całodobowa: 607 561 183

Koźle: 77 482 92 59, Kędzierzyn: 77 483 21 65

świecki pogrzeb


 

Świecki pochówek : co trzeba o tym wiedzieć?

Według szacunków w Polsce co roku odbywa się od 2 do 4 procent pochówków niereligijnych, nazywanych też humanistycznymi.  Co ciekawe, na ten krok decydują się nie tylko osoby bezwyznaniowe. Zdarza się, że świecki pochówek  był wolą zmarłego, którą rodzina, nawet religijna, stara się uszanować. Warto przy tym zaznaczyć, że wbrew obiegowej opinii pogrzeb niereligijny jest uroczystością godną, przeprowadzaną w odpowiedniej oprawie, w pełni umożliwiającą oddanie szacunku zmarłej osobie. Co trzeba wiedzieć o tej, mimo wszystko, nadal dość egzotycznej formie pochówku? Zapraszamy do lektury naszego poradnika.  

Czy w Polsce można przeprowadzić świecki pochówek?

Jak najbardziej tak, choć z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Nadal zdarzają się pytania o legalność takiego pochówku, dlatego uspokajamy: pogrzeb niereligijny jest tak samo honorowany z punktu widzenia obowiązujących w Polsce przepisów, jak uroczystość wyznaniowa. Liczy się wyłącznie to, aby ciało lub prochy zmarłego spoczęły w wyznaczonym do tego miejscu, czyli na cmentarzu.

Warto wiedzieć

Zmarli chowani w formule bezwyznaniowej zwyczajowo spoczywają na cmentarzach komunalnych, a nie zarządzanych przez parafie.

Dodajmy natomiast, że w sytuacji, gdy na terenie gminy znajduje się wyłącznie cmentarz wyznaniowy, jego zarządca (parafia, gmina wyznaniowa) ma obowiązek udostępnić miejsce dla bezwyznaniowca bez żadnej dyskryminacji. Wynika to wprost z obowiązującego w Polsce prawa.

Prawo do pochowania zmarłego w formule świeckiej mają:

·     Małżonek

·     Krewni wstępni

·     Krewni zstępni

·     Krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa

·     Powinowaci w linii prostej do 1. stopnia

Obecnie standardem jest, że pochówek świecki  w kraju powierza się profesjonalnemu zakładowi pogrzebowemu, najlepiej takiemu, który ma doświadczenie w organizowaniu uroczystości niereligijnych.

Jak wygląd świecki pochówek?

Dla wielu osób biorących udział w pogrzebie humanistycznym ogromne zaskoczenie stanowi fakt, iż uroczystość różni się od standardowego pogrzebu religijnego wyłącznie brakiem elementów wyznaniowych. Nie ma więc księdza, mszy żałobnej, symboli religijnych, śpiewania psalmów itd. Zachowana zostaje natomiast powaga chwili, dzięki czemu nawet osoby głęboko wierzące, wcześniej wręcz zszokowane pomysłem zorganizowania takiej uroczystości, szybko zmieniają na jej temat zdanie.

Przebieg pochówku świeckiego zawsze uzgadnia się z organizującym go zakładem pogrzebowym. Warto zaznaczyć, że obowiązuje tutaj niemal całkowita dowolność. Rodzina może sobie zażyczyć jakichkolwiek elementów, które w jej mniemaniu pozwolą godnie pożegnać zmarłego. Dozwolone jest w zasadzie wszystko to, co nie gorszy i nie stoi w sprzeczności z zasadami obowiązującymi na cmentarzu (a także nie łamie prawa).

Standardem podczas pogrzebów świeckich jest organizowanie ostatniego pożegnania w domu pogrzebowym lub w domu rodzinnym zmarłego. Przypomina to tradycyjne czuwanie, ale z tą różnicą, że nie ma modlitw, jest za to wspominanie ukochanej osoby przez rodzinę i przyjaciół.

Bardzo ważnym faktem związanym z pochówkiem świeckim jest to, że uroczystości przewodniczy Mistrz Ceremonii. To on czuwa nad przebiegiem pogrzebu, wita zgromadzonych żałobników, wygłasza krótkie przemówienie, w którym wspomina na przykład największe dokonania zmarłego. Nierzadko pojawiają się tutaj elementy humorystyczne, choć oczywiście treść przemowy musi zostać skonsultowana z rodziną.

Pogrzebom świeckim bardzo często towarzyszy oprawa muzyczna. Nie sięga się jednak po standardowe pieśni żałobne – zwyczajowo są to natomiast np. ulubione piosenki zmarłego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby odczytać nad urną lub trumną fragment książki czy poezji, którą wyjątkowo ceniła sobie żegnana osoba.

Zmarły w centrum uwagi

Specyfiką pochówków świeckich jest to, że przez cały czas w centrum wydarzeń znajduje się zmarły. To istotnie odróżnia pogrzeb niereligijny od wyznaniowego. Zgromadzeni mają możliwość swobodnego wspominania bliskiej osoby, pojawia się wiele akcentów, które wprost nawiązują do życia, działalności, pasji i miłości zmarłego – chociażby w postaci wyświetlanych filmów czy pokazów zdjęć. Goście mogą zabrać głos i opowiedzieć o tym, jak sami zapamiętają żegnaną osobę.

Organizując świeckie pochówki obserwujemy, że odchodzi się tutaj od charakterystycznego dla pogrzebów wyznaniowych gloryfikowania cierpienia, zastępując to nadzieją, miłością, serdecznością i pocieszeniem. To, w połączeniu z wyraźnie spadającą religijnością Polaków, jest głównym powodem, dla którego z roku na rok przybywa pochówków humanistycznych.

Zakład Pogrzebowy KORA oferuje profesjonalną organizację pochówków świeckich w Kędzierzynie-Koźlu i okolicach , a także na życzenie rodziny w każdej miejscowości w Polsce.  Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami (www.zakladpogrzebowykedzierzyn.pl  tel.774832165,  tel. 774829259).www.zkladpogrzebowykozle.pl/

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godzinę na dobę, również we wszystkie dni świąteczne. Telefon całodobowy 607 561 183.