Informacja całodobowa: 607 561 183

Koźle: 77 482 92 59, Kędzierzyn: 77 483 21 65

-Zgon w Szpitalu tel. 607 561 183


 
 <!DOCTYPE html>

// Copyright 2012 Google Inc. All rights reserved.   (function(){  var data = { "resource": {   "version":"1",

Co zrobić, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w szpitalu ?

Osoba zmarła często przed śmiercią choruje i swoje ostatnie dni spędza w szpitalu. W przypadku, gdy do śmierci doszło w szpitalu , większość niezbędnych  dokumentów zostanie przygotowana na miejscu. Najważniejszym dokumentem jest karta zgonu, z którą udajemy się do urzędu stanu cywilnego  miejscowości  w której nastąpił zgon. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni, a w przypadku choroby zakaźnej nawet w ciągu 24 godzin.

W urzędzie stanu cywilnego należy okazać kartę zgonu. Dołącza się do niej:

·dowód osobisty osoby zmarłej,

·odpis aktu urodzenia (w wypadku śmierci dziecka),

·wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu.

Za złożenie wniosku  nie uiszcza się żadnych płatności. Należy też okazać (do wglądu) dowód osobisty lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim. Potem pozostaje już ustalenie szczegółów ceremonii pogrzebowej z zakładem pogrzebowym .

Zakład  pogrzebowy KORA –www.zakladpogrzebowykora.pl -jak i większość zakładów pogrzebowych oferuje pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Jeśli się na to zdecydujesz, musisz  dostarczyć do zakładu kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, dokument poświadczający jej ubezpieczenie (np. odcinek renty), a także twój dowód osobisty. W firmie pogrzebowej podpisujesz upoważnienie, które umożliwi jej działanie. Pracownik zakładu załatwi za ciebie akt zgonu, sprawę pogrzebu z zarządem cmentarza, a także zgłosi wniosek o zasiłek pogrzebowy