Informacja całodobowa: 607 561 183

Koźle: 77 482 92 59, Kędzierzyn: 77 483 21 65

i


  Przygotowując się do pogrzebu, możemy wybrać bardzo różne wiązanki funeralne. Mniejsze znaczenie ma tu osobisty gust, a większe nasza relacja ze zmarłym. Najbliższa rodzina, przyjaciele czy instytucja, z którą zmarły był związany zwykle przygotowuje wystawne wieńce pogrzebowe. Dalsi znajomi mogą przygotować niewielki wieniec, palmę lub bukiet pogrzebowy. Oto kilka wskazówek jak wybierać wiązanki żałobne.

Wieńce i wiązanki pogrzebowe – kto i kiedy je składa

Zacznijmy od najokazalszych kompozycji, jakimi są wieńce. Zakupu wieńców pogrzebowych zwykle dokonuje grupa ludzi, ponieważ są one drogie. Może to być najbliższa rodzina, koledzy z pracy czy znajomi z klubu sportowego, szachowego albo stowarzyszenia kombatantów. Charakterystyczne dla wieńców pogrzebowych jest to, że zajmują dużo miejsca i są bardzo reprezentacyjne. Na wstęgach znajdują się słowa pożegnania od osób, które zakupiły taką kompozycję. Na przykład „Kochanemu dziadkowi, wnuki” albo „Ostatnie pożegnanie od kolegów z pracy”. Dodatkowo mogą się znaleźć sentencje typu „Pozostanie w naszej pamięci” albo „Z wyrazami współczucia” (jeśli słowa są skierowane od znajomych do krewnych zmarłego).

Drugie co do wielkości i kosztów są palmy pogrzebowe. To duże wiązanki pogrzebowe układane w formie palmy (mają „wrzecionowaty” kształt). Najczęściej są okazałe i również zaopatrzone w ozdobne szarfy z pożegnaniem lub sentencją. Palma pogrzebowa to zwykle dar od bliskich znajomych i najbliższej rodziny np. żony dla męża.

Na trzecim miejscu są wiązanki żałobne. Mogą być większe i bardziej okazałe lub mniejsze. Ceny i wygląd wiązanek funeralnych są zróżnicowane. W zależności od tego jak bardzo czujemy się związani ze zmarłym składamy mniejszą, skromną wiązankę lub bardziej wyszukaną. Osoba spoza rodziny lub daleki krewny może ograniczyć się do niewielkiego bukietu pogrzebowego lub nawet jednego kwiatu np. mieczyka z przystrojeniem.

W zakładzie pogrzebowym KORA (www.zakladpogrzebowykora.pl)  już przy zleceniu organizacji pogrzebu mogą Państwo zamówić  palmę na trumnę lub stroik na urnę, wieniec pogrzebowy, palemkę czy  wiązankę pogrzebową. 

 Każdy pogrzeb,  przez zakład pogrzebowy, przygotowywany jest po zapoznaniu się z życzeniami rodziny Zmarłego. Życzenia te także dotyczą oprawy uroczystości, w tym oprawy muzycznej. Muzyka towarzysząca ceremonii jest niezwykle ważna – sprawia bowiem, że nawet tak smutna uroczystość jak ta, poświęcona ostatniemu pożegnaniu drogiej osoby, staje się wyjątkowa.

W jakich momentach pogrzebu grana jest muzyka?

Wydawałoby się, że muzyka na pogrzebie pojawia się jedynie w momencie składania ciała do grobu. Jednak gdy dobrze się wsłuchamy, zauważymy, że towarzyszy nam ona również podczas pozostałych części ceremonii.

Jeśli organizujemy pogrzeb kościelny, to już podczas mszy możemy usłyszeć kilka różnych utworów. Niektóre z nich, spokojnie i pozostające nieco w tle, grane są często już przed mszą, w momencie, gdy żałobnicy dopiero gromadzą się w kościele. Następnie pieśni grane są na ofiarowanie, podczas komunii świętej oraz w trakcie wyjścia ze świątyni.

Podobnie jest w przypadku pogrzebów świeckich. Jeśli ciało przed pogrzebem jest wystawiane w kaplicy, wówczas i tam może towarzyszyć nam muzyka. Zarówno przed rozpoczęciem uroczystości pożegnania ze zmarłym, jak i w trakcie jej trwania oraz wyprowadzania trumny bądź urny z budynku kaplicy.

 

I ostatecznie dochodzimy do momentu, w którym oprawa muzyczna na pogrzebie nabiera największego znaczenia. Podczas ceremonii na cmentarzu, wybrane przez rodzinę utwory muzyczne towarzyszą nam podczas ostatniego pożegnania bliskiej osoby. Gdy ksiądz bądź mistrz ceremonii wygłosi już swoją przemowę następuje moment złożenia kwiatów na grobie. Wówczas właśnie wykonywany jest utwór, który rodzina zmarłego wybiera wcześniej z pracownikiem zakładu pogrzebowego. Jest to jeden z elementów organizacji pogrzebu.

Ten właśnie utwór ma za zadanie podkreślić znaczenie całej ceremonii. Towarzyszy on chwili refleksji nad pożegnaniem i przemijającym czasem. 

Oprawa muzyczna na pogrzebie – wybór instrumentów

Podczas mszy utwory muzyczne najczęściej grane są na organach. Większość kościołów ma przygotowane własne repertuar na okoliczność pogrzebu, więc zazwyczaj nie musimy myśleć o oprawie muzycznej podczas mszy.

Często jednak księża zezwalają na zorganizowanie własnej oprawy muzycznej na pogrzebie, również w trakcie mszy. Jakie inne instrumenty wybrać na pogrzeb, jeśli organy nie do końca nam odpowiadają?

Najbardziej popularnym instrumentem na pogrzeb jest trąbka. Chętnie korzystamy z jej obecności na tradycyjnych pogrzebach. Pieśni pogrzebowe grane na trąbce nadają całej ceremonii uroczysty i podniosły charakter. Nasza firma na stałe współpracuje z muzykiem wykonującym przepiękne aranżacje na trąbce.  Dzięki niemu cała uroczystość prowadzona jest w elokwentny i elegancki sposób.

Warto jednak pamiętać, że na pogrzebie wcale nie musimy organizować muzyki granej na żywo. Doświadczone firmy pogrzebowe takie jak  KORA  (www.zakladpogrzebowykora.pl )   posiadają własny sprzęt muzyczny, który udostępniają na pogrzebie, dzięki czemu możemy podczas ceremonii usłyszeć niemalże każdą wybraną melodię. Nie musi być to tradycyjna pieśń pogrzebowa. Miłym akcentem podczas pochówku jest wysłuchanie jednego z ulubionych utworów osoby, którą żegnamy. A dzięki mobilnemu sprzętowi muzycznemu jest to możliwe.

Wybór oprawy muzycznej na pogrzeb jest w gruncie rzeczy kwestią indywidualną i zależy od preferencji rodziny. Koszty oprawy muzycznej są zróżnicowane. Muzyka grana jedynie z systemu nagłaśniającego, a nie na żywo, będzie oczywiście tańszą opcją, jednak warto zastanowić się również nad zatrudnieniem muzyków.

 

 
 Ekshumacja polega na wydobyciu z grobu szczątków lub ciała osoby zmarłej, w celu przeniesienia ich do innego grobu, na inny cmentarz lub w celu wykonania badań procesowych, zleconych przez sąd lub prokuraturę. Powodem przeprowadzenia tej procedury może być też wygaśnięcie opłaty za miejsce grzebalne. Ekshumacje dokonywane też są w przypadku likwidacji danego cmentarza.

 

W zależności od czasu, jaki upłynął od pochówku, a co za tym idzie od stanu w jakim jest ciało zmarłego – wydobyte z grobu szczątki mogą zostać złożone w nowej trumnie, w skrzyni ekshumacyjnej, ale mogą także zostać skremowane i złożone w urnie, a następnie na nowo pochowane w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

 

Ważne jest, aby ekshumacja była przeprowadzana w ścisłych warunkach sanitarnych, aby chronić zdrowie osób biorących udział w procesie oraz zapewnić godne traktowanie zwłok lub szczątków. Dlatego przed przystąpieniem do ekshumacji należy uzyskać zgodę właściwych organów, takich jak inspektor sanitarny oraz zarząd cmentarza. W przypadku ekshumacji związanej z badaniami sądowymi, konieczne może być również uzyskanie zgody prokuratora lub sądu.

 

Niezbędne formalności – zezwolenie

Aby przeprowadzić ekshumację, należy złożyć wniosek o zgodę na jej wykonanie. Wniosek ten można złożyć na trzy sposoby:

·     Osobiście – w powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwej dla położenia grobu. Wyszukiwarkę odpowiednich placówek można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

·     Listownie – na adres odpowiedniej powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podając w liście wszystkie niezbędne informacje oraz dołączając wymagane dokumenty.

·     Przez Internet – za pośrednictwem platformy ePUAP, korzystając z elektronicznego formularza wniosku.

Wraz z wnioskiem o zgodę na ekshumację, należy dostarczyć następujące dokumenty:

1.   Odpis aktu zgonu – można go uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego, który wystawił oryginalny akt zgonu.

2.   Dokument stwierdzający, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej – w przypadku dokonywania ekshumacji po mniej niż 2 latach od zgonu. Ten dokument można uzyskać w placówce służby zdrowia, która wystawiła zaświadczenie o przyczynie zgonu.

3.   Zaświadczenia od zarządu cmentarza o możliwości przeprowadzenia ekshumacji oraz pochówku w innym grobie – należy się skontaktować z zarządem cmentarza, na którym znajduje się grób, oraz z zarządem cmentarza, na którym planuje się nowy pochówek.

4.   Ewentualne zgody pozostałych osób z prawem do pochówku – chociaż nie są one obowiązkowe, mogą być pomocne w uzyskaniu zgody na ekshumację. Należy zebrać pisemne zgody od pozostałych osób uprawnionych do pochówku zmarłego, takich jak małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ciotki, stryjkowie, siostry lub bracia cioteczni oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

5.   Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskujący z niego skorzystał. W przypadku, gdy wnioskujący nie może osobiście złożyć wniosku, może udzielić pełnomocnictwa innemu pełnoletniemu członkowi rodziny lub prawnemu przedstawicielowi. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie i zawierać dane osoby upoważnionej, dane wnioskującego oraz zakres udzielonych uprawnień. W przypadku korzystania z pełnomocnictwa, wnioskujący musi uiścić opłatę w wysokości 17 złotych.

Po złożeniu wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. W wyjątkowych sytuacjach postępowanie może wydłużyć się do 2 miesięcy, o czym wnioskujący zostanie poinformowany.

Kiedy można przeprowadzić ekshumację?

Ekshumacja zwłok może być przeprowadzona w ściśle określonym czasie i w określonych warunkach, aby zapewnić właściwe warunki sanitarne i bezpieczeństwo dla osób uczestniczących w procesie. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące terminów i warunków przeprowadzania ekshumacji:

Kiedy można ekshumować?

W Polsce ekshumacja może być przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia każdego roku. Wybór tego okresu wynika z korzystniejszych warunków atmosferycznych, takich jak niższe temperatury, które sprzyjają zachowaniu higieny oraz minimalizują ryzyko rozwoju bakterii i zanieczyszczeń.

Godziny ekshumacji

Ekshumacja zwłok odbywa się zazwyczaj we wczesnych godzinach porannych, aby uniknąć ruchu na cmentarzu i zapewnić odpowiednią dyskrecję dla rodziny zmarłego oraz osób uczestniczących w procesie ekshumacji.

Wyjątkowe sytuacje

W niektórych przypadkach ekshumacja może odbyć się poza okresem od 16 października do 15 kwietnia, jednak tylko za zgodą właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Inspektor może ustalić konkretne warunki i środki ostrożności, które muszą być zachowane podczas ekshumacji przeprowadzanej poza standardowym okresem.

Ekshumacja po zgonie na chorobę zakaźną

W przypadku osób zmarłych na chorobę zakaźną, taką jak cholera, dżuma, wścieklizna czy żółta gorączka, ekshumacja może być przeprowadzona dopiero po upływie co najmniej 2 lat od dnia zgonu. Ten okres oczekiwania ma na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych podczas procesu ekshumacji.

Podsumowując, ekshumacja zwłok może być przeprowadzona w określonym czasie i warunkach, aby zapewnić właściwe warunki sanitarne i bezpieczeństwo dla uczestników procesu. Warto pamiętać, że w przypadku osób zmarłych na chorobę zakaźną, proces ten może być przeprowadzony dopiero po upływie co najmniej 2 lat od dnia zgonu. W wyjątkowych sytuacjach ekshumacja może odbyć się poza standardowym okresem, jednak tylko za zgodą inspektora sanitarnego.

Przebieg ekshumacji

Ekshumacja to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania i koordynacji działań. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przebieg ekshumacji:

Zgoda i termin ekshumacji
Przed przystąpieniem do ekshumacji, należy uzyskać zgodę właściwego inspektora sanitarnego oraz poinformować zarząd cmentarza o planowanym terminie. Inspektor sanitarny ma prawo nadzorować cały proces ekshumacji i może określić dodatkowe warunki, które muszą być spełnione.

Przygotowanie miejsca ekshumacji


Przed rozpoczęciem ekshumacji, personel zakładu pogrzebowego przygotowuje miejsce ekshumacji. Obejmuje to m.in. zabezpieczenie otoczenia grobu, usunięcie nagrobka oraz odkopanie trumny lub urny.

Wydobycie trumny lub urny
Następnie personel zakładu pogrzebowego dokonuje wydobycia trumny lub urny z grobu, dbając o zachowanie należytej ostrożności i szacunku dla zmarłego. W przypadku trumny, może być konieczne jej otwarcie, aby przeprowadzić ewentualne oględziny sądowe lub lekarskie.

Oględziny sądowe lub lekarskie
Jeśli ekshumacja ma na celu przeprowadzenie oględzin sądowych lub lekarskich, specjaliści dokonują badania zwłok w celu ustalenia przyczyn zgonu lub innych informacji istotnych dla postępowania. W takim przypadku, po zakończeniu badań, zwłoki zostają ponownie umieszczone w trumnie.

Przeniesienie zwłok do nowego miejsca pochówku
Po zakończeniu ekshumacji, trumna lub urna z szczątkami zostaje przeniesiona do nowego miejsca pochówku. Może to być inny grób na tym samym cmentarzu, inne miejsce na innym cmentarzu lub krematorium, jeśli rodzina zdecyduje się na kremację. W przypadku przeniesienia na inny cmentarz, konieczne jest również uzyskanie zgody zarządu tego cmentarza.

Pochówek w nowym miejscu
W nowym miejscu pochówku, trumna lub urna zostaje złożona w grobie, a następnie grób zostaje zasypany i uporządkowany. W przypadku pochówku na innym cmentarzu, może być konieczne przeprowadzenie dodatkowej ceremonii pogrzebowej.

Uzupełnienie dokumentacji
Po zakończeniu ekshumacji, zakład pogrzebowy oraz inspektor sanitarny uzupełniają dokumentację związaną z procesem. Może to obejmować sporządzenie protokołu ekshumacji, zaktualizowanie danych w księdze pochówków oraz ewentualne przekazanie wyników badań sądowych lub lekarskich odpowiednim instytucjom.

Warto pamiętać, że ekshumacja to proces wymagający odpowiedniego poszanowania dla zmarłego oraz jego rodziny. Dlatego ważne jest, aby cały proces był przeprowadzany przez doświadczonych specjalistów, którzy zapewnią profesjonalne i godne przeprowadzenie ekshumacji.

Zakład Pogrzebowy KORA oferuje profesjonalne usługi pogrzebowe  w Kędzierzynie-Kożlu i okolicach , a także na życzenie rodziny w każdej miejscowości w Polsce.  Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami (www.zakladpogrzebowykedzierzyn.pl  tel.774832165, www.zkladpogrzebowykozle.pl tel. 774829256).

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godzinę na dobę, również we wszystkie dni świąteczne. Telefon całodobowy 607 561 183.

 
 
 Po śmierci bliskiej osoby na rodzinie zmarłego spada obowiązek zorganizowania pogrzebu, który polega na złożeniu ciała do mogiły. Każda religia ma własne zasady dotyczące tego, jak ta ceremonia ma się odbywać.

Sam pogrzeb zmarłego jest obowiązkowy i ten obowiązek, ciąży na najbliższych. Jeżeli nieboszczyk nie miał rodziny, to za pochówek odpowiada gmina, do której przynależał zmarły. Nie ma więc możliwości, aby ciało nie zostało pochowane lub spalone.

 

Pogrzeb katolicki to ceremonia religijna mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie zmarłego. Odbywa się w kościele , a ci, którzy przychodzą, to zazwyczaj bliscy lub osoby znające nieboszczyka osobiście.

 

Pogrzeb odbywa się zazwyczaj w trzech etapach:

·wystawienie ciała w kaplicy;

·msza święta;

·pochówek na cmentarzu.

Przyjmuje się, że msza odbywa się w parafii zmarłego, choć o tym decyduje przede wszystkim rodzina. Najbliżsi zmarłego przygotowują wieniec pogrzebowy oraz wiązanki, które układa się przy grobie podczas składania zwłok do grobu. Obrzędy religijne nawet w kościele katolickim bywają różne. Wiara katolicka pozwala na kremację zwłok od 1963 roku. Zapis ten znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Warto też zaznaczyć, że od 1997 możliwe jest także odprawienie liturgii pogrzebowej przy spopielonych szczątkach.    Na wsiach często odbywa się pochód pogrzebowy, w którym uczestniczy rodzina zmarłego oraz inne osoby, które pojawiły się na uroczystości pogrzebowej. Sama ceremonia pogrzebowa obejmuje szereg obrządków, takich jak kropienie trumny wodą święconą i opalanie kadzidłem. Oczywiście nie może zabraknąć uroczystego psalmu oraz wszystkich elementów ostatniego pożegnania, związanego z mszą pogrzebową.

Kapłan lub członek duchowieństwa będzie czytał fragmenty z pism świętych, grana jest muzyka, odmawiane są modlitwy, a trumna jest często otwierana, by pożegnać się po raz ostatni.

Kolejną częścią pogrzebu katolickiego jest ostatnia droga zmarłego. Kondukt żałobny podąża za specjalnym samochodem, w którym znajduje się trumna lub urna. Po dotarciu na cmentarz odbywa się pochówek prowadzony przez kapłana. Później następuje opuszczenie trumny, złożenie wiązanek oraz zniczy.

Organizacja pogrzebu nie jest praktycznie możliwa do przeprowadzenia samodzielnie. Dlatego na rynku funkcjonują firmy funeralne. Zajmują się one przede wszystkim transportem oraz przygotowaniem zwłok do pochówku. Wiele z nich oferuje również usługi kamieniarskie. Dzięki temu w jednym miejscu można zarazem zorganizować pogrzeb oraz zamówić pomnik.

Zakład Pogrzebowy KORA oferuje profesjonalną organizację pochówków  w Kędzierzynie-Kożlu i okolicach , a także na życzenie rodziny w każdej miejscowości w Polsce.  Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi biurami (www.zakladpogrzebowykedzierzyn.pl  tel.774832165, www.zkladpogrzebowykozle.pl tel. 774829256).

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godzinę na dobę, również we wszystkie dni świąteczne. Telefon całodobowy 607 561 183.

Pomagamy w wyborze rodzaju pogrzebu. Forma pochówku.

 Nie wszyscy z góry wiedzą, jak chcą zostać pochowani, dlatego rodzina odpowiedzialna za zorganizowanie pogrzebu często znajduje się w sytuacji podjęcia dość trudnej decyzji.  Zakład pogrzebowy KORA (www.zakladpogrzebowykora.pl) ma wieloletnie doświadczenie w organizacji pogrzebów. Omówimy więc teraz wybór formy pochówku

 

Zacznijmy od bezsprzecznie najpopularniejszej w naszym kraju formy pochówku. Pogrzeb katolicki to wciąż oczywisty wybór dla większości Polaków . Pomimo  spadającej liczby wiernych, a szczególnie osób praktykujących, nadal przeciętnemu Polakowi trudno jest sobie wyobrazić pochowanie np. rodzica bez asysty duchownego Kościoła katolickiego.

Pochówek katolicki wymaga oczywiście odpowiedniej oprawy, w tym uczestnictwa księdza. Poprzedza go msza żałobna, często także czuwanie modlitewne w kaplicy. Ksiądz towarzyszy ciału zmarłego w ostatniej drodze na miejsce spoczynku i daje sygnał do złożenia ciała lub prochów do grobu.

Pamiętajmy, że chcąc zlecić organizację pochówku katolickiego, należy zacząć od wizyty w parafii, aby uzgodnić z księdzem wszystkie szczegóły uroczystości.

 

Pochówek świecki różni się od katolickiego tym, że przewodniczy mu nie osoba duchowna, ale Mistrz Ceremonii. Nie ma tutaj oczywiście dewocjonaliów, modlitw, mszy świętej etc. Pomimo tego pochówek świecki jak najbardziej ma godny, podniosły charakter. To dobra propozycja dla osób, które nie praktykują wiary katolickiej lub po prostu nie chcą religijnej oprawy uroczystości. Pogrzeb odbędzie się wówczas na cmentarzu komunalnym (bądź parafialnym, jeśli w danej miejscowości nie ma świeckiej nekropolii).

 

Pochówek tradycyjny czyli klasyczne złożenie ciała umieszczonego w trumnie w grobie ziemnym lub ewentualnie w grobowcu rodzinnym. Jest to najpopularniejsza forma pochówku w Polsce, wbrew pozorom wybierana nie tylko przez osoby starsze, ale również przedstawicieli młodszego pokolenia.

Pochówek tradycyjny ma wiele zalet. Najważniejszą z nich jest to, że bliscy mogą do samego końca żegnać się z ciałem ukochanej osoby, co często jest kluczowym argumentem przemawiającym właśnie za takim pogrzebem. Gdy w grę wchodzą emocje, to trudno jest opierać się tylko na pobudkach praktycznych i racjonalnych.

Nie jest również prawdą, że w przypadku pogrzebu tradycyjnego konieczne jest wystawienie ciała na widok publiczny. Coraz więcej osób z tego rezygnuje, żegnając się z ciałem jeszcze przed rozpoczęciem właściwej uroczystości pogrzebowej (np. mszy świętej).

Jeszcze jedną forma pochówku jest pochówek kremacyjny. Do niedawna na kremację decydowało się stosunkowo niewiele osób. Sytuacja zmieniła się w momencie, gdy Kościół katolicki autorytetem papieża oficjalnie potwierdził zgodę na spopielanie ciała wiernego po śmierci. Wiara katolicka pozwala na kremację zwłok od 1963 roku. Zapis ten znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Warto też zaznaczyć, że od 1997 możliwe jest także odprawienie liturgii pogrzebowej przy spopielonych szczątkach. 

Obecnie  około połowę pogrzebów poprzedza kremacja zwłok. Jest to na pewno rozwiązanie godne rozważenia, ponieważ pochówek kremacyjny ma kilka niezaprzeczalnych zalet:

·     urna jest nieco tańsza niż trumna,

·     możliwość umieszczenia urny z prochami w kolumbarium, co oszczędza dużo miejsca na mocno już przepełnionych cmentarzach,

·     pochówek kremacyjny, zdaniem wielu osób, jest bardziej estetyczny i wywołuje mniej negatywnych emocji,

·     ekologiczny charakter pochówku.

Sądzimy, że pochówki kremacyjne już wkrótce zaczną dominować w naszym kraju. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej ilości miejsca na nekropoliach, rosnących kosztów wykupu kwatery i organizacji pogrzebu oraz większej dostępności kolumbariów.                                                                                               Mogą Państwo liczyć na profesjonalne wsparcie pracowników zakładu pogrzebowego KORA (www.zakladpogrzebowykedzierzynkozle.pl)   w wyborze rodzaju pogrzebu.

 Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurami naszego zakładu pogrzebowego , mieszczącymi się:

 

47-200  Kędzierzyn-Koźle

ul. Judyma 4a

tel. 774832165

www.zakladpogrzebowykedzierzyn.pl

 

47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Racławicka 6

tel. 774829259

www.zakladpogrzebowykozle.pl

 

Z usług zakładu pogrzebowego  KORA mogą skorzystać także klienci spoza Kędzierzyna-Koźle.

 

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godzinę na dobę, również we wszystkie dni świąteczne