Informacja całodobowa: 607 561 183

Koźle: 77 482 92 59, Kędzierzyn: 77 483 21 65

opieka ( DPS) TEL.


 

Co zrobić, gdy śmierć bliskiej osoby nastąpiła w placówce opiekuńczej ?

W przypadku, gdy do śmierci doszło  w placówce opiekuńczej, jak i w szpitalu,   większość niezbędnych dokumentów zostanie przygotowana na miejscu.

Najważniejszym dokumentem jest karta zgonu, z którą udajemy się do urzędu stanu cywilnego  miejscowości  w której nastąpił zgon. Trzeba to zrobić w ciągu 3 dni, a w przypadku choroby zakaźnej nawet w ciągu 24 godzin.

W urzędzie stanu cywilnego należy okazać kartę zgonu. Dołącza się do niej:

·dowód osobisty osoby zmarłej,

·odpis aktu urodzenia (w wypadku śmierci dziecka),

·wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu.

Za złożenie wniosku  nie uiszcza się żadnych płatności. Należy też okazać (do wglądu) dowód osobisty lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim. Potem pozostaje już ustalenie szczegółów ceremonii pogrzebowej z zakładem pogrzebowym .

Zakład  pogrzebowy KORA  (www.zakladpogrzebowykora.pl, telefon całodobowy 607 561 183) jak i większość zakładów pogrzebowych oferuje pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Jeśli się na to zdecydujesz, musisz  dostarczyć do zakładu kartę zgonu, dowód osobisty osoby zmarłej, dokument poświadczający jej ubezpieczenie (np. odcinek renty), a także twój dowód osobisty. W firmie pogrzebowej podpisujesz upoważnienie, które umożliwi jej działanie. Pracownik zakładu załatwi za ciebie akt zgonu, sprawę pogrzebu z zarządem cmentarza, a także zgłosi wniosek o zasiłek pogrzebowy