Informacja całodobowa: 607 561 183

Koźle: 77 482 92 59, Kędzierzyn: 77 483 21 65

//////?????


 Nasz zakład przeprowadza na zlecenie usługi ekshumacyjne na terenie powiatu Kędzierzyna-Koźla i całej Polski.
Ekshumacja polega na wydobyciu osoby pochowanej celem:

- przeniesienia i pochowania w innym miejscu
- ponownego zbadania okoliczności śmierci
- przeniesienia szczątków do grobu rodzinnegoDo przeprowadzenia ekshumacji wymagany jest poniżej przedstawiony zestaw dokumentów:
Dla administracji cmentarza, gdzie ma być wykonana ekshumacja:
- Zgoda Sanepidu na przeprowadzenie ekshumacji, wystawiona na podstawie podania złożonego przez rodzinę
- Zgoda najbliższej rodziny na otwarcie grobu i ekshumację osoby, w linii prostej: współmałżonek, dzieci, rodzice, wnukowie
Pobocznej: rodzeństwo, dzieci rodzeństwa itd.
Oświadczenie o przyjęciu osoby ekshumowanej na cmentarz, gdzie mają być pochowane, wystawione przez zarząd cmentarza docelowego.
Dla administracji cmentarza, gdzie mają zostać pochowane ciało ekshumowane:
- Akt zgonu osoby ekshumowanej
- Zaświadczenie o wcześniejszym pochowaniu na cmentarzu, gdzie nastąpi ekshumacja, wystawione przez zarząd cmentarza wyjściowego.
- Ekshumacja szczątków jest równoznaczna z rezygnacją z miejsca pochowania osoby razem z ewentualną rezerwacją do niej przypisaną.
- Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.